Jeg har inviteret en række spændende personer, der på hver sin måde gør et kæmpe stykke arbejde for ordblinde.
Målet med at invitere gæstebloggere er at få så mange aspekter af ordblindhed belyst som muligt til glæde og gavn for dig, kære læser.

I denne uge har jeg overladt pladsen til:

Oluf C. Lund er rådgiver, foredragsholder og idé- og projektudvikler. Han har i nogle år – først i sin fritid, dernæst på deltid og nu på fuld tid – arbejdet NON PROFIT på at brede budskabet om, at ordblinde er mere succesfulde som iværksættere end ikke-ordblinde og om, hvad vi kan lære af det.

Tanker om ordblinde/ordblindhed og iværksættere/iværksætteri.

af Oluf C. Lund

Vi har alle en berettiget forventning om, at folkeskolen tager sig godt af de ordblinde elever. Både når det gælder LST og når det gælder arbejdet med den enkelte ordblinde.

I de fleste af vore folkeskoler går det rigtigt fint med at teste de ordblinde børn og med at stille de relevante IT-hjælpemidler til rådighed. Langt de fleste steder er der også engagerede og passionerede lærere, som hjælper de ordblinde i hverdagen.

Der udvikles til stadighed bedre og bedre IT-hjælpemidler. Der er også mange dygtige rådgivere, som er klar til at hjælpe børnene med at få det optimale ud af hjælpemidlerne.

Hvis der er skoler, som ikke lever op til vore berettigede forventninger, er langt de fleste forældre klar til at tage action. Ofte hjælper det med en direkte kontakt til skolen og ellers er der hjælp at hente hos eksempelvis Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.

Hvorfor er det så, at stort set INGEN har forventninger om – endsige stiller krav til – at iværksættere kan få de hjælpemidler og den kvalificerede rådgivning, der vil kunne hjælpe dem ved opstart og udvikling af deres virksomheder?

Jeg har selv været mange år i erhvervsfremmesystemet (både i den lokale erhvervsservice og i væksthuset – som i dag er omdøbt til erhvervshus). Jeg indrømmer gerne, at jeg på daværende tidspunkt vidste meget lidt (læs: praktisk talt INTET) om ordblinde og om ordblindhed.

Når jeg en sjælden gang stødte på en ordblind iværksætter, havde jeg absolut ingen forudsætninger for at give den pågældende en kvalificeret vejledning og sparring. Det er ikke mit indtryk, at det har ændret sig – i hvert fald ikke til det bedre.

Ordblinde er generelt meget mere succesfulde som iværksættere end ikke-ordblinde. Det har jeg selv oplevet i mine mange år med iværksættere/iværksætteri og der findes faktisk konkrete også konkrete undersøgelser, som dokumenterer det. Eksempelvis er succesrige svenske iværksættervirksomheder i 44% af tilfældene ejet og drevet af en, der har problemer med at læse og skrive.

Jeg har de seneste år arbejdet målrettet på at få alle, der arbejder med iværksættere og iværksætteri, til at være opmærksom på, at ordblinde iværksættere alt for ofte ikke selv er opmærksomme på de mange værktøjer, der kan hjælpe dem godt på vej. Mange ordblinde iværksættere er slet ikke klar over, at de har mulighed for at få personlig assistance som selvstændige erhvervsdrivende.

Det er simpelthen ikke acceptabelt, at der i erhvervsfremmesystemet generelt er så lidt kendskab til ordblinde iværksætteres muligheder.

Jeg har brugt nogle år på at se nærmere på, hvorfor ordblinde har så stor succes som iværksættere. Der er faktisk mange gode grunde til deres succes. Jeg kan give et par eksempler:

  • Ordblinde er – meget naturligt – ikke specielt begejstrede for at skrive store handlingsplaner, strategiplaner og lignende. Ofte er de heller ikke glade for at arbejde med etablerings-, drifts- og likviditetsbudgetter. Mange undgår helst pitches – eksempelvis præsentationer for investorer, banker m.fl. – på grund af behovet for udarbejdelse af diasshows m.v. Mange ordblinde iværksættere vælger i stedet at starte deres virksomhed op uden store, detaljerede, omfattende og langtrækkende planer. De starter ofte uden investeringer fra business angels og ofte uden finansiering fra banken. De ”starter i det små” og ”bygger på” undervejs. De holder fokus på muligheder og udnytter dem, når de opstår – hvilket de kan gøre, da de ikke behøver at spørge investor, bank, bestyrelse eller andre først. De fejler tidligt og retter hurtigt op på fejlene og lærer af dem.
  • Ordblinde tager hellere telefonen eller ”kommer et smut forbi” end at skrive lange mails. Mails misforståes ofte. Personlig kontakt medvirker til at fremme dialogen og fastholde relationerne. Ordblinde er gennemgående langt bedre end ikke-ordblinde til at etablere, fastholde og udvikle relationer end ikke-ordblinde.

Når vi vejleder og rådgiver ordblinde iværksættere, er det vigtigt, at vi lader den ordblinde iværksætter arbejde med sin ny virksomhed på sine egne præmisser. Det er vigtigt, at vi får sat gang i udviklingen af kompetencer hos vejledere, rådgivere, bankfolk, revisorer, investorer, bestyrelsesmedlemmer, undervisere m.v., så vi fremadrettet hjælper på den optimale måde.

For et år siden holdt jeg et indlæg på Netværkslokomotivets erhvervsevent på Fængslet i Horsens. Det blev startskuddet til et stort sammenhængende tiltag, som jeg kalder ”Succesfulde ordblinde iværksættere – og hvad vi kan lære af dem”. Jeg arbejder med et forskningsprojekt (i samarbejde med Syddansk Universitet), en ny iværksætterhøjskole (i samarbejde med Brandbjerg Højskole), en ny og innovativ portal for ordblinde iværksættere og en foredragsrække (blandt andet på biblioteker, på ordblindeefterskoler, ved erhvervsevents, på konferencer, i ordblindeugerne m.v.). Der er massiv opbakning til initiativerne fra mange sider og der er fuld fart på tiltagene.

Lad os hjælpe hinanden med at udbrede det enkle og klare budskab, at ORDBLINDE ER MERE SUCCESFULDE SOM IVÆRKSÆTTERE END IKKE-ORDBLINDE. Lad os arbejde på at hjælpe ordblinde iværksættere med vejledning, rådgivning, finansiering, bestyrelsesarbejde, undervisning m.v. på de ordblindes præmisser.

Oluf C. Lund fortæller her om sit arbejde:

”De succesfulde ordblinde iværksættere – og hvad vi kan lære af dem”

Jeg holder foredrag på biblioteker, på ordblindeefterskoler, ved erhvervsevents, under konferencer, i ordblindeugerne m.v. Jeg arbejder på et forskningsprojekt om “Succesfulde ordblinde iværksættere – og hvad vi kan lære af dem” i samarbejde med Syddansk Universitet. Jeg arbejder på en ny iværksætterhøjskole for ordblinde i samarbejde med Brandbjerg Højskole. Jeg har også udviklet en ny og innovativ portal for ordblinde iværksættere. De næste 12-18 måneder vil jeg arbejde hårdt på at tilvejebringe den nødvendige finansiering til at realisere de vigtige tiltag.

Alle med interesse for ordblinde/ordblindhed og/eller iværksættere/iværksætteri er velkomne til at blive medlem af facebookgruppen “Ordblinde iværksættere”. Det er naturligvis ikke “kun” for ordblinde og iværksættere, men for ALLE med interesse for den gode sag.

Jeg vil gerne opfordre ALLE, der læser dette gæsteindlæg på Christian Bocks blog, til at hjælpe med at brede budskabet om de ordblindes succes som iværksættere. Jeg vil også gerne opfordre alle til at hjælpe med at få alle, der hjælper ordblinde iværksættere på vej, til at gøre det ”på de ordblindes præmisser”, så de ordblinde iværksættere bevarer lysten og modet til at starte og udvikle egen virksomhed og så succesen bliver størst mulig.

Jeg kan kontaktes på [email protected], hvis du har spørgsmål, kommentarer eller idéer/forslag.
Jeg hører også gerne fra dig, hvis du vil ”gi´ et nap med” i det vigtige arbejde og/eller hvis du har idéer/forslag til finansiering af tiltagene.