Nyttig viden, gode links & ressourcer

Her under har jeg samlet en lang række links til nyttige ressourcer om dysleksi og hjælp til ordblinde. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har et godt link eller mangler nogle oplysninger.

Undervisning & ordblindetest

Gratis ordblindetest og -undervisning til voksne

Ordblindeefterskoler og specialundervisning

Specialundervisning

 • Digitalt undervisningsmateriale til overbygningen (7. – 10. klasse) dansk.gyldendal

IT hjælpemidler

Læse- og skriveteknologier (LST)

Lydbøger

 • Nota er et bibliotek og videncenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap.
  Som medlem kan du få lydbøger, e-bøger eller punktbøger fra Nota, hvis du er ordblind, synshandicappet eller har et handicap der gør, at du ikke kan læse almindelig trykt tekst.
  https://nota.dk/
 • E-reolen er bibliotekernes e-bøger og digitale lydbøger. Der findes mere end 36.000 bøger, som du kan låne via eReolens app eller på eReolen.dk.
  Appen er lavet til både Android og iOS.
  E-reolen: https://ereolen.dk/
 • Bibliotek.dk er en database , der indeholder alt, hvad der findes på danske offentlige biblioteker, inkl. e-lydbøger: https://bibliotek.dk

Socialstyrelsen

Undervisnings-ministeriet

 • Retskrav på ordblindetest

  • Skolens leder skal ifølge kapitel 2, § 3b i Folkeskoleloven tilbyde en ordblindetest til børn med læsevanskeligheder fra 1. marts på 3. klassetrin.
  • Forældre har ifølge kapitel 2, § 3b, stk. 2 et retskrav på at få deres barn testet for ordblindhed én gang i løbet af skoleforløbet.  Kravet gælder fra 1. marts det år, barnet går i 4. klasse.

  Uddrag fra loven:

  Kapitel 2
  Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse

  §3 a. Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

  §3 b. Til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene, jf. § 54. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

  Stk. 2. Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager ordblindetesten efter forældrenes anmodning.

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196651#id73c451e7-10bb-40dc-8fac-311fbc943490

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering

Regioner & kommuner

Arrangementer

Foreninger & organisationer

Interessante artikler

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

  Når du tilmelder dig mit nyhedsbrev, siger du samtidig JA til at modtage e-mails fra mig, der indeholder nyheder, tips og markedsføringsmateriale. Jeg deler ikke dine informationer med nogen og spammer aldrig! Du kan framelde dig nyhedsbrevet i alle mails fra mig.